Hřebíček, Libor

Varianty jmen:

Hřebíček, Libor (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 17 z celkového počtu 17.

Článek
Hřebíček, Libor. Grantový výzkum na Ústavu pedagogických věd. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, roč. 43, č. I28, s. 115–116.

Článek
Hřebíček, Libor. [Jůva, Vladimír; Liškař, Čestmír. Úvod do srovnávací pedagogiky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 146–147.

Článek
Hřebíček, Libor. [Jůva, Vladimír. Mimoškolská výchova dospelých]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 119–120.

Článek
Hřebíček, Libor. K pojetí poradenství pro vysokoškolské studenty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, roč. 46, č. U2, s. 65–81.

Článek
Hřebíček, Libor. K pojetí pracovní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 53–61.

Článek
Hřebíček, Libor. K vývoji systému profesionální orientace žáků všeobecně vzdělávacích škol v ČSSR v letech 1948-1981. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, roč. 32, č. I18, s. 131–143.

Článek
Hřebíček, Libor. Ke koncepci profesionální orientace mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, roč. 41, č. I26, s. 95–106.

Článek
Hřebíček, Libor. Metodologické aspekty díla představitelů brněnského pedagogického semináře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, roč. 43, č. I28, s. 51–57.

Článek
Hřebíček, Libor. [Mojžíšek, Lubomír. Vyučovací hodina]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 121–122.

Článek
Hřebíček, Libor. Profesionalita dospělých ze sociálně edukativního hlediska. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998-1999, roč. 47-48, č. U3-4, s. 43–57.

Článek
Hřebíček, Libor. Profesionální orientace a její zásady. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 43–57.

Článek
Hřebíček, Libor. Profesionální orientace mládeže jako společenskovýchovný jev. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 49–58.

Článek
Hřebíček, Libor. Školní poradenství ve světle teoretické a empirické analýzy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1996, roč. 45, č. U1, s. 33–49.

Článek
Hřebíček, Libor. Tělesná výchova jako prostředek formování komunistické morálky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, roč. 34, č. I20, s. 91–96.

Článek
Hřebíček, Libor. Tělesná výchova mládeže v mimovyučovacím čase. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 137–143.

Článek
Hřebíček, Libor. Úloha motivů v profesionální orientaci mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1989, roč. 38, č. I24, s. 81–94.

Článek
Hřebíček, Libor. Zájmová pracovní činnost mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, roč. 36, č. I22, s. 95–101.