Konečný, Lubomír Jan

Varianty jmen:

Konečný, Lubomír Jan (preferováno)
Konečný, Lubomír J.
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 13 z celkového počtu 13.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Dosavadní výsledky archeologického průzkumu hradu Obřan u Brna. Archaeologia historica. 1977, roč. 2, č. [1], s. 229–238.

Článek
Bláha, Josef; Konečný, Lubomír Jan. K počátkům města Telče se zvláštním zřetelem k předlokačnímu dvorci s kostelem sv. Ducha. Archaeologia historica. 2005, roč. 30, č. [1], s. 125–148.

Článek
Konečný, Lubomír J.. K problematice moravských hradů s plášťovou zdí. Archaeologia historica. 1982, roč. 7, č. [1], s. 353–356.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Nejstarší politicko-církevní ústředí Moravy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1975-1976, roč. 24-25, č. F19-20, s. 9–22.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Některé novější poznatky ke vztahu románských sakrálních a profánních objektů jižní Moravy. Archaeologia historica. 1981, roč. 6, č. [1], s. 239–248.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Odkryv teplovzdušného zařízení na hradě Vranově n. Dyjí a jeho postavení v evropském vývoji. Archaeologia historica. 1983, roč. 8, č. [1], s. 449–470.

Článek
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Pokračování průzkumu středověkých opevnění kolem Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1980, roč. 5, č. [1], s. 305–320.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Poznámka ke geopolitickému fenoménu raněstředověké Moravy. Archaeologia historica. 2004, roč. 29, č. [1], s. 119–127.

Článek
Kudělka, Zdeněk; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě II. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1981, roč. 30, č. F25, s. 55–62.

Článek
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Neubauerová, Dagmar; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě V. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1988-1989, roč. 37-38, č. F32-33, s. 63–74.

Článek
Kudělka, Zdeněk; Borský, Pavel; Konečný, Lubomír Jan; Samek, Bohumil. Výzkum románské architektury na Moravě VI. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 183–204.

Článek
Konečný, Lubomír Jan. Zentralinstitut für Kunstgeschichte v Mnichově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1990-1992, roč. 39-41, č. F34-36, s. 216–218.

Článek
Konečný, Lubomír Jan; Merta, Jiří. Zjišťovací průzkum středověkých fortifikací v okolí Nového hradu u Adamova. Archaeologia historica. 1976, roč. 1, č. [1], s. 231–252.