Mako, Michal

Varianty jmen:

Mako, Michal (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 2 z celkového počtu 2.

Článek

Článek
Mako, Michal. Queer minulosť pripomínaná v prvorepublikovej tlači československej sexuálnej menšiny. Studia historica Brunensia. 2021, roč. 68, č. 2, s. 49–67.