Romportlová, Marta

Varianty jmen:

Romportlová, Marta (preferováno)
Romportlová-Koukolová, Marta
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 20 z celkového počtu 20.

Kapitola
Romportlová, Marta. Bezprostřední společenskopolitické předpoklady vývoje meziválečných vztahů československo-maďarských 1918-1920. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 33–51.

Kapitola
Romportlová, Marta. Češi, Slováci a Maďaři na nové mapě Evropy 1918. In: Brněnská slovakistika a česko-slovenské vztahy. 1998, s. 77–85.

Kapitola
Sládek, Zdeněk; Romportlová, Marta. Československo-maďarské hospodářské styky ve 20. letech : (nástin problematiky a vývoj jejího politicko-obchodního aspektu od r. 1918 do smlouvy z r. 1927). In: Otázky dějin střední a východní Evropy. II. 1975, s. 307–331.

Kapitola
Romportlová, Marta. Československo-maďarské obchodně politické styky a vztahy 1918-1938. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 53–111.

Kapitola
Romportlová, Marta. Československo-maďarský poměr v meziválečném období jako součást versailleského systému v podmínkách všeobecné krize kapitalismu. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 5–11.

Článek
Romportlová, Marta. Charakteristika a kořeny fašistických rysů meziválečného režimu v Maďarsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1980, roč. 29, č. C27, s. 225–234.

Kapitola
Romportlová, Marta. Die Handelspolitischen Beziehungen zwischen der Bourgeoisen ČSR und Horthyungarn als Ausdruck der Entwicklungstendenzen der Zwischenkriegszeit in Mitteleuropa. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 113–120.

Kapitola
Romportlová, Marta. Diskuse. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca : (příspěvky přednesené na I. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 11.-12. prosince 1969). 1970, s. 159–165.

Článek
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk. Ekonomické vztahy československo-rumunské 1918-1923. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1987, roč. 36, č. C34, s. 37–44.

Článek
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk. Hospodářské styky mezi Československem a Rumunskem ve 30. letech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1983, roč. 32, č. C30, s. 23–38.

Článek
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk. Integrační středoevropský plán A. Tardieua a československá a maďarská politika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1978-1979, roč. 27-28, č. C25-26, s. 71–98.

Článek
Romportlová, Marta; Sládek, Zdeněk. Obchodně politické vztahy a výměna zboží mezi ČSR a Maďarskem v letech 1927-1935. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1974-1975, roč. 23-24, č. C21-22, s. 67–99.

Článek
Romportlová, Marta. [Očerki po novejšej istorii Vengrii: Naučnyje trudy, posvjaščennyje 25-letiju osvoboždenija Vengrii]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1973, roč. 22, č. C20, s. 197–199.

Kapitola
Romportlová, Marta. Poznámky k I. Kapitole ; Poznámky k II. Kapitole. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 121–139.

Kapitola
Romportlová, Marta. Seznam zkratek. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 157.

Kapitola
Romportlová, Marta. Stručná charakteristika některých základních tendencí vývoje uherské společnosti od vyrovnání do krize monarchie. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 13–32.

Kapitola
Romportlová, Marta. [Tabulky]. In: Romportlová, Marta. ČSR a Maďarsko 1918-1938 : bezprostřední vývojová báze a průběh obchodně politických vztahů. 1986, s. 141–156.

Kapitola
Romportlová, Marta. Výsledky československé balkanistické historiografie. In: Studia Balkanica Bohemoslovaca. II, (Příspěvky přednesené na II. celostátním balkanistickém symposiu v Brně 28.-29. května 1974). 1976, s. 8–20.

Článek
Romportlová, Marta. Vztah k Polsku jako specifikum maďarské zahraniční politiky meziválečného období 1918-1938. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1985, roč. 34, č. C32, s. 19–28.