Tlustý, Jan

Varianty jmen:

Tlustý, Jan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 14 z celkového počtu 14.

Článek
Tlustý, Jan. Ajvazovo umění pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 103–106.

Článek
Tlustý, Jan. Bibliografie prof. PhDr. Zdeňka Kožmína, CSc., od r. 1995. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 9–13.

Článek
Jankovič, Milan; Tlustý, Jan. Blízkost věcí je poezie : rozhovor s PhDr. Milanem Jankovičem, DrSc.. Bohemica litteraria. 2015, roč. 18, č. 1, s. 129–141.

Článek
Tlustý, Jan. Contemplating literature with Jan Patočka : phenomenology as an inspiration for literary studies. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 81–98.

Článek
Bočková, Hana; Tlustý, Jan. [Editorial]. Bohemica litteraria. 2012, roč. 15, č. 1, s. 4.

Článek
James, Petra; Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2020, roč. 23, č. 2, s. 7–9.

Článek
Tlustý, Jan. Editorial. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 5–6.

Článek
Tlustý, Jan. Hlavou a srdcem : (portrét Zdeňka Kožmína). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2006, roč. 55, č. V9, s. 5–7.

Článek
Tlustý, Jan. Malström smrti ve Voze Richarda Weinera. Bohemica litteraria. 2011, roč. 14, č. 1, s. 11–15.

Článek
Jankovič, Milan. Milan Jankovič – Osudy. Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 155–162.

Článek
Tlustý, Jan. O umění a bytí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, roč. 56, č. V10, s. 23–28.

Článek
Tlustý, Jan. Otevřenost až do konce : za Milanem Jankovičem. Bohemica litteraria. 2019, roč. 22, č. 1, s. 150–154.

Článek
Tlustý, Jan. Patočkova filozofie literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2004, roč. 53, č. V7, s. 45–50.

Článek
Tlustý, Jan. Zdeněk Kožmín a umění interpretace. Bohemica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 55–74.