Vích, David

Varianty jmen:

Vích, David (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 15 z celkového počtu 15.

Článek
Vích, David; Šínová, Jana; Bek, Tomáš. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 813–833.

Článek
Vích, David. Hrad v Hrádníkách u Zářecké Lhoty na Choceňsku. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 2, s. 133–166.

Článek
Vích, David. Hrad Zítkov u Chocně ve světle archeologických nálezů. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 1, s. 29–63.

Článek
Martínek, Jan; Vích, David. Hradiště u Vrážného a jeho význam v kontextu sítě starých cest. Archaeologia historica. 2014, roč. 39, č. 2, s. 549–561.

Článek
Režný, Mojmír; Vích, David. Hynkovice – neznámá zaniklá středověká ves v Orlických horách. Archaeologia historica. 2017, roč. 42, č. 1, s. 21–45.

Článek
Vích, David; Fomín, Jiří. Nález slunečních hodin z hradu v Brandýse nad Orlicí. Archaeologia historica. 2022, roč. 47, č. 1, s. 363–371.

Článek
Čechura, Martin; Vích, David. Neobvyklé depozitum církevní provenience z hradu Zítkov u Chocně. Archaeologia historica. 2018, roč. 43, č. 2, s. 411–421.

Článek
Vích, David. Příspěvek k poznání historie hradu u Boršova na Moravskotřebovsku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 1, s. 347–361.

Článek
Vích, David. Příspěvek k poznání tvrziště v Českých Libchavách na Ústeckoorlicku. Archaeologia historica. 2015, roč. 40, č. 1, s. 163–177.

Článek
Vích, David. Průzkum polohy Háj u Luže s relikty úvozových cest. Archaeologia historica. 2013, roč. 38, č. 2, s. 705–729.

Článek
Vích, David. Severní část Malé Hané v archeologických pramenech 11.–13. století získaných povrchovou prospekcí. Archaeologia historica. 2021, roč. 46, č. 1, s. 57–79.

Článek
Vích, David. Středověké Ústí nad Orlicí v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 2023, roč. 48, č. 1, s. 39–61.

Článek
Bartík, Jaroslav; Čermáková, Eva; Čisťaková, Viktoria; Čižmář, Ivan; Čižmář, Miloš; Daňhel, Miroslav; Fojtík, Pavel; Frolík, Jan; Golec, Martin; Kalábek, Marek; Klápa, Ondřej; Knotek, Petr; Komoróczy, Balázs; Langová, Jana; Merta, Tomáš; Musil, Jan; Novák, Miroslav; Popelka, Miroslav; Rožnovský, David; Říčan, Daniel; Sedláček, Radko; Schenk, Zdeněk; Šín, Petr; Šmerda, Jaromír; Tomešová, Barbora; Válek, David; Vích, David; Vránová, Vendula; Waldhauser, Jiří; Zeman, Tomáš. The Vekerzug and other Eastern cultures in the Czech Republic. Studia archaeologica Brunensia. 2017, roč. 22, č. 1, s. 27–69.

Článek
Vích, David. Vrcholně středověké opevnění v k. ú. Výprachtice. Archaeologia historica. 2012, roč. 37, č. 2, s. 469–476.

Článek
Vích, David. Záchranný archeologický výzkum na předhradí vraclavského hradiště. Archaeologia historica. 2016, roč. 41, č. 1, s. 143–158.