Vlček, Radomír

Varianty jmen:

Vlček, Radomír (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 18 z celkového počtu 18.

Článek
Vlček, Radomír. Historická slavistika na stránkách sta ročníků Slovanského přehledu : tradice – současnost – perspektivy. Slavica litteraria. 2016, roč. 19, č. 2, s. 155–166.

Kapitola
Vlček, Radomír. Literatura. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 200.

Kapitola
Vlček, Radomír. Nové Rusko. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 105–183.

Kapitola
Vlček, Radomír. Obsah. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 3–4.

Kapitola
Vlček, Radomír. Od moskevského státu k sankt petěrburskému impériu. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 37–104.

Článek
Vlček, Radomír. Pravoslaví v pojetí ruských slavjanofilů 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2006, roč. 55, č. C53, s. 73–85.

Kapitola
Vlček, Radomír. První Romanovci. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 18–36.

Kapitola
Vlček, Radomír. Rejstřík. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 186–199.

Kapitola
Vlček, Radomír. Resumé. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 201–203.

Článek
Vlček, Radomír. Ruský konzervatismus přelomu 19. a 20. století. Studia historica Brunensia. 2016, roč. 63, č. 2, s. 57–71.

Článek
Vlček, Radomír. Ruský stát a ruská pravoslavná církev v prvních desetiletích 19. století : ruská identita od Kutuzova po Uvarova. Studia historica Brunensia. 2016, roč. 63, č. 1, s. 49–69.

Kapitola
Vlček, Radomír. Summary. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 204–207.

Kapitola
Vlček, Radomír. Úvodní zamyšlení. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 5–17.

Kapitola
Vlček, Radomír. Závěr. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 184–185.

Článek
Vlček, Radomír. Между революцией и контрреволюцией: личность Лавра Корнилова. Новая русистика. 2014, roč. 7, č. 1, s. 151–169.

Kapitola
Vlček, Radomír. Содержание. In: Vlček, Radomír. Kapitoly z ruských dějin 18. století : geneze a vývoj ruského impéria. 2014, s. 208–211.