Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1964, vol. 13, iss. D11. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 37

Article
Mikulášek, Miroslav. Coвeтcкaя caтиричecкaя кoмeдия ceрeдины 20-х гoдoв : (A. Фaйкo, H. Зpдмaн, Б. Poмaшoв). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 5–30.

Article
Ondráček, Jaroslav. Problemi di traduzione intorno all'opera di Karel Čapek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 43–48.

Article
Mandát, Jaroslav. Neznámý dopis D.N. Mamina-Sibirjaka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 161–164.

Article
Rosendorfský, Jaroslav. [Salinari, Carlo. Storia popolare della letteratura italiana]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 178–185.

Article
Kopecký, Milan. [Goleniščev-Kutuzov, Il'ja Nikolajevič. Ital'janskoje vozroždenije i slavjanskije literatury XV-XVI vekov]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 191–193.

Article
Závodský, Artur. [Honzík, Karel. Ze života avantgardy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 198.

Article
Stupka, Vladimír. [Fischer, Jan Otokar. Problémy francouzského kritického realismu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 185–186.

Article
Beneš, Pavel. Problèmes de périodisation de la littérature roumaine. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 172–173.

Article
Gregor, Alois. Bratr Oldřich, Čech z Furlánska : popis východních krajů světa. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 193–194.

Article
Bartoš, Lubomír. Universidad de La Habana, publicación bimestral, no. 159. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 204–205.

Article
Novák, Otakar. Des chansons de geste à la poésie courtoise. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 106–117.

Article
Závodský, Artur. Několik publikací o dramatě a divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 97–105.

Article
Závodský, Artur. Cenná bibliografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 205.

Article
Fryčer, Jaroslav. Quelques études sur les problèmes de la prose française moderne. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 123–128.

Article
Novák, Otakar. Une pièce de Pedro Calderón de la Barca retrouvée en Tchécoslovaquie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 165–167.

Article
Zatočil, Leopold. Bruchstück eines südbairischen Osterspiels. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 129–134.

Article
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 79–96.

Article
Závodský, Artur. Dopisy Petra Bezruče Zdeňku Bárovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 135–151.

Article
Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 210–216.

Article
Bundálek, Karel. [Závodský, Artur. Gabriela Preissová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 187–189.

Article
Krhoun, Mečislav. [Гілевіч, Ніл Сымонавіч. Aкрыленая рэвалюцыя : (паэзія "Маладяка")]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 194–196.

Article
Kopecký, Milan. Některé problémy české historické beletrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 118–122.

Article
Kardyni-Pelikánová, Krystyna. Nieznane listy Antoniego i Julii Woykowskich do J.E. Purkyniego. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 152–160.

Article
Krejčí, Pavel. Ein mährisches "Hermann und Dorothea" : Epos. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 173–177.

Article
Kopecký, Milan. Sbírka přísloví Josefa Dobrovského v prvním kritickém vydání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, vol. 13, iss. D11, pp. 198–200.