Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1980, vol. 29, iss. D27. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 32

Article
Kudělka, Viktor. Žánrové proměny Prešernovy poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 61–70.

Article
Dorovský, Ivan. K některým klíčovým otázkám určení národní příslušnosti tvůrců v období tzv. národního obrození. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 115–125.

Article
Pražák, Richard. Žánrový vývoj ugrofinské poezie v nejstarším předfeudálním období ze srovnávacího hlediska genologickotypologického. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 41–49.

Article
Kopecký, Milan. [Klátik, Zlatko. Svetová literatúra pre mládež : (profily a prehľady)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 173–174.

Article
Dorovský, Ivan. [Nanevski, Duško. Македонска поетска школа]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 180–181.

Article
Kšicová, Danuše. Účast brněnské literární vědy a folkloristiky na VIII. mezinárodním sjezdu slavistů v Záhřebu (3.-9. 9. 1978). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 189–190.

Article
Kopecký, Milan. Европейская поэзия XVII века. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 174–175.

Article
Závodský, Artur. Zemřel nejstarší člen Devětsilu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 192–193.

Article
Munzar, Jiří. Ibsenův Peer Gynt a obdobné žánrové útvary v českém a německém pohádkovém dramatu 19. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 79–82.

Article
Závodský, Artur. O spřízněnosti balady a tragédie : na příkladě lidové balady Sirotek a balady K.J. Erbena Vodník. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 71–77.

Article
Svatoň, Vladimír. Dvě teoretické koncepce románu v sovětské porevoluční uměnovědě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 95–104.

Article
Kuchař, Lumír. Dopisy Jiřího Karáska ze Lvovic Otokaru Březinovi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 155–167.

Article
Mikulášek, Miroslav. K studiu a evoluci literárních žánrů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 7–13.

Article
Osolsobě, Ivo. Žánr: produkce, recepce, proces poznání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 25–32.

Article
Zatočil, Leopold. Eine mittelniederdeutsche Katharinenlegende in Prosa und ihre Beziehung zur alttschechischen Version : dem Andenken an Prof. Dr. Antonín Škarka (1906-1972). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 141–154.

Article
Válek, Vlastimil. [Trzynadlowski, Jan. Małe formy literackie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 171–172.

Article
Dorovský, Ivan. [Spasov, Aleksandar. Истражуваня и коментари : (студии, огледи, критики за македонската литература во XIX и XX век)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 181–182.

Article
Novák, Otakar. [Závodský, Artur. V blízkosti básníka : jedenáct studií o Petru Bezručovi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 182–184.

Article
Kšicová, Danuše. Ruská secesní poéma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 83–93.

Article
Pelikán, Jarmil. Působení Josefa Šmahy v sofijském Národním divadle. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 127–139.

Article
Pešta, Pavel. Žánrové tendence v satirické tvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 105–113.

Article
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 172–173.

Article
Závodský, Artur. Pracovní zasedání k výročí Josefa Dobrovského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 190–191.

Article
Pelikán, Jarmil. Z polské literárněvědné slavistiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 176–180.

Article
Dorovský, Ivan. Формирование национальных культур в странах центральной и юго-восточной Европы. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 175–176.