Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 41

Article
Hala, Arnold. Originalidad y sinceridad trovadoresca. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 241–246.

Article
Závodský, Artur. [Urbanec, Jiří. Mladá léta Petra Bezruče]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 257–258.

Article
Mandát, Jaroslav. Пoтepянныe пиcьмa pyccкиx пиcaтeлeй. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 247–248.

Article
Jeřábek, Dušan. Karel Havlíček, církev a náboženství : (k problematice Epištol kutnohorských). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 7–20.

Article
Pražák, Richard. Dobrovský a Kazinczy : (k typologii českého a maďarského kulturně politického a literárního vývoje na přelomu 18. a 19. století). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 45–60.

Article
Zatočil, Leopold. Zur älteren und neuesten Saga-Literatur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 216–222.

Article
Tichý, Aleš. Za Karlem Štěpaníkem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 274–276.

Article
Rajnošek, Leo. K problému tak zvané věrnosti filmových adaptací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 61–78.

Article
Beneš, Bohuslav. [Richter, Lukas. Der Berliner Gassenhauer]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 266–268.

Article
Kšicová, Danuše. Recepce A.S. Gribojedova v českém prostředí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 141–166.

Article
Rajnošek, Leo. [Collet, Jean. Jean-Luc Godard]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 269–270.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Books received - Büchereinlauf - Книгообмен. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 277–293.

Article
Pražák, Richard. [Rákos, Petr. Rhytm and metre in Hungarian verse]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 261–262.

Article
Závodský, Artur. Herec o své profesi. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 231–233.

Article
Pelikán, Jarmil. Kosmasa Kronika Czechów. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 258–259.

Article
Beneš, Bohuslav. [Ovsjannikov, Jurij. Lubok - The lubok]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 268–269.

Article
Novák, Otakar. Theatralia et cinematographica. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 205–212.

Article
Pražák, Richard. Konference o národním obrození v Podorlicku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 276.

Article
Kudělka, Viktor. K otázce vnitřních předpokladů ilyrského hnutí v charvátské literární tradici. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 79–92.

Article
Kopecký, Milan. Projev na vědeckém matiné filosofické fakulty UJEP v Brně, konaném 25. listopadu 1970 k 300. výročí úmrtí J.A. Komenského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 249–254.

Article
Front matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. .

Article
Back matter. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. .

Article
Pelikán, Jarmil. Frantowe prava. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 259–260.

Article
Krhoun, Mečislav. Náčrt vývoje běloruské literární vědy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 177–186.

Article
Pražák, Richard. Problematika slovensko-maďarských literárních vztahů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. [1970]-1971, vol. 19-20, iss. D17-18, pp. 213–215.