Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1968, vol. 17, iss. A16. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 36

Article
Balhar, Jan. [Dějiny českého jazyka ve Slezsku a na Ostravsku. Sestavili Alois Knop, Pallas Ladislav, Arnošt Lamprecht]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 136–139.

Article
Šlosar, Dušan. Dvě nová díla polské historické lexikografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 148–150.

Article
Ohnesorg, Karel. [Chigarevskaïa, N. Traité de phonétique française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 154–155.

Article
Bartoš, Lubomír. [Lamprecht, Arnošt. Vývoj fonologického systému českého jazyka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 139–140.

Article
Ducháček, Otto. Klasifikace významových změn a problém struktury lexika. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 7–15.

Article
Mrázek, Roman. Modus verbi v češtině z hlediska morfologie a syntaxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 25–35.

Article
Pavlík, Jaroslav Vincenc. [Segerbäck, Börje. La realisation d'une opposition de tonèmes dans des dissyllabes chuchotés: études de phonétique expérimentale]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 121–122.

Article
Večerka, Radoslav. [Skupskij, B.I. Staroslavjanskij jazyk: učebnik dlja studentov universitetov i pedagogičeskich institutov. Časť [i.e. čast'] pervaja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 132–135.

Article
Uher, František. [Kucała, Marian. Rozwój iteratiwów dokonanych w języku polskim]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 150–152.

Article
Josková, Marie. [Agard, Frederick B.; di Pietro, Robert J. The sounds of English and Italien]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 161.

Article
Večerka, Radoslav. Syntax základních číslovek v středobulharských památkách biblických. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 89–108.

Article
Moll, Miroslav. Základní strukturní segmenty flexívní morfologické struktury ruských sloves a jejich morfonologické a mofrografematické kombinatorní vztahy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 81–87.

Article
Fialová, Drahomíra. [Delattre, Pierre. Comparing the phonetic features of English, French, German and Spanish]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 162–163.

Article
Erhart, Adolf. [Diederichsen, Paul. Helhed og struktur: udvalgte sprogvidenskabelige afhandlinger]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 111–112.

Article
Fialová, Drahomíra. [Moll, H. Fundamentals of phonetics. I., The organ of hearing]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 122–123.

Article
Hošková, Magda. Výměna - Книгообмен - Books received - Büchereinlauf. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 169–175.

Article
Michálková, Věra. K typičnosti a specifičnosti v nářeční skladbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 37–46.

Article
Masařík, Zdeněk. [Schmitt, L.E. Untersuchungen zu Entstehung und Struktur der "Neuhochdeutschen Schriftsprache". I. Bd., Sprachgeschichte des Thüringisch-Obersächsischen im Spätmittelalter: die Geschäftssprache von 1300 bis 1500]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 159–161.

Article
Lamprecht, Arnošt. Teze k fonologickému vývoji praruštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 59–73.

Article
Beneš, Pavel. [Ецко, И. Пропозиция номинативэ]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 163–165.

Article
Erhart, Adolf. Die Vorslawischen Verschlusslaute. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 17–23.

Article
Večerka, Radoslav, Bauer, Jaroslav, Rusínová, Zdenka. [Vstup do porivnjal'no-istoryčnoho [i.e. porìvnjal'no-ìstoryčnoho] vyvčennja slov'janśkych [i.e. slov'jans'kych] mov. Pod redakcijeju O.S. Melnyčuka]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 123–132.

Article
Ducháček, Otto. [Warnant, Léon. Dictionnaire de la prononciation française. Tome II, Noms propres]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 156–159.

Article
Rusínová, Zdenka. [Olomouc v perspektivách kulturní revoluce. Sv. 3., K tradicím a úkolům jazykovědy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 165–167.