Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická 2008, vol. 57. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Article
Boček, Pavel. K otázce byzantského dědictví ve východní Evropě ve 14. a 15. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 5–19.

Article
Al Saheb, Jan. K procesu úpadku drobné šlechty na severovýchodní Moravě v 16. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 35–52.

Article
Chvojka, Michal. Zwischen Reform und Beharrung : die Rolle des Grafen Sedlnitzky in der Zensurentwicklung der 1840er Jahre. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 53–75.

Article
Batistová, Anna. Elizabeth a její krajina : "aktualizace" hlavní hrdinky a prostorových vztahů románu Pýcha a předsudek Jane Austenové ve třech současných filmových adaptacích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 99–108.

Article
Malaníková, Michaela. Ke vzniku cestopisu Václava Šaška z Bířkova a možnostem jeho interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 21–33.

Article
Melicharová, Petra. A Czech petition in the Special collection of the University of Chicago Library. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 109–114.

Article
Vlha, Marek. "Zůstaňte doma a poctivě se živte" : počátky masového vystěhovalectví z českých zemí do Ameriky v zrcadle soudobé beletrie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2008, vol. 57, iss. C55, pp. 77–97.

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická, 2008, vol. 57, issue C55.