Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická 2005, vol. 54. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 9 of 9

Issue
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická, 2005, vol. 54, issue V8.

Article
Soleiman pour Hashemi, Michaela, Kudrnáč, Jiří. Památce profesora Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 5–7.

Article
Viktora, Viktor. K eufonii verše prvního cyklu českých veršovaných legend. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 21–28.

Article
Pospíšil, Ivo. Problémy literární evoluce a slovanské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 91–101.

Article
Slanař, Otakar. Vévoda Arnošt a jeho dvojí výprava ke kyperskému hradu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 29–44.

Article
Fiala, Jiří. P. Emmanuel de Boye, S.J., v Olomouci : ze života jezuitského hodnostáře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 57–73.

Article
Nechutová, Jana. Ex fideli veterum scriptura. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 9–19.

Article
Škarpová, Marie. K literárnímu životu v českých zemích druhé poloviny 17. století : strategie katolizace nekatolické hymnografie v Kancionálu českém M.V. Šteyera. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 75–89.

Article
Bočková, Hana. Osudy Erasmovy Stížnosti ženy na manželství ve starší české literatuře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2005, vol. 54, iss. V8, pp. 45–56.