The place of the sound [ř] in the structures of Slavonic languages

Title: The place of the sound [ř] in the structures of Slavonic languages
Variant title
Postavení hlásky /ř/ v strukturách slovanských jazyků
Положение звука [ř] в структурах славянских языков
Author: Vachek, Josef
Contributor
Leška, Oldřich (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. [81]-92
Extent
[81]-92
Type: Article
Language
English
License: Not specified license