[Martinet, A. Éléments de linguistique générale]

Title: [Martinet, A. Éléments de linguistique générale]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 200-201
Extent
200-201
Type: Review
Language
French
License: Not specified license
Reviewed work
Martinet, A. Éléments de linguistique générale. Paris: Colin, 1960. 224 s.