[Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis]

Title: [Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, vol. 12, iss. A11, pp. 210-214
Extent
210-214
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis. Sofia: Nauka i izkustvo, 1962. 354 s.