[Jahn, Jan. Slovanské adverbium]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. 135-136
Extent
135-136
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document