Syntax základních číslovek v středobulharských památkách biblických

Variant title
Синтаксис количественных числительных в библейских памятниках среднеболгарского периода
Contributor
Žaža, Stanislav (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, vol. 17, iss. A16, pp. [89]-108
Extent
[89]-108
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document