[Adamec, P.; Hrabě, V.; Jiráček, J.; Miloslavskij, I.G.; Žaža, S. Morfologie ruštiny I]

Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, vol. 46, iss. A45, pp. 206-210
Extent
206-210
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
Russian
License: Not specified license
Reviewed work
Adamec, P.; Hrabě, V.; Jiráček, J.; Miloslavskij, I. G.; Žaža, S. Morfologie ruštiny I. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 166 s. ISBN 80-210-1454-7.
Document