[Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí]

Author: Balhar, Jan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1965, vol. 14, iss. A13, pp. 232-234
Extent
232-234
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Lamprecht, A. Slovník středoopavského nářečí. Ostrava, 1963. 165 s. Publikace Slezského ústavu ČSAV v Opavě.
Document