Změny lexikálních mikrostruktur a jejich příčiny

Variant title
Les changements des microstructures lexicales et leurs causes
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, vol. 20, iss. A19, pp. 15-20
Extent
15-20
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document