[Trost, Pavel. Studien über Sprache und Literatur]

Title: [Trost, Pavel. Studien über Sprache und Literatur]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2008, vol. 57, iss. A56, pp. 252-253
Extent
252-253
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Trost, Pavel. Studien über Sprache und Literatur. Herausgegeben von Jaromír Povejšil. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2006. 395 s. ISBN 3-86583-130-3.