[Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků]

Title: [Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1964, vol. 13, iss. A12, pp. 254-255
Extent
254-255
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Šabršula, J.; Hampl, Z.; Uhlíř, V.; Smrčková, J. Úvod do srovnávacího studia románských jazyků. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.