[Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]

Title: [Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, vol. 50, iss. A49, pp. 251-254
Extent
251-254
  • ISSN
    0231-7567
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2000. 243 s. Spisy Masarykovy univerzity Brně. Filozofická fakulta; č. 330. ISBN 80-210-2290-6.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.