Několik poznámek k české sfragistice

Title: Několik poznámek k české sfragistice
Variant title
Some notes to the Czech sphragistics
Contributor
Vitásková, J. (Translator of Summary)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. [159]-166
Extent
[159]-166
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language