O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu

Title: O teorii a cílech ideologie buržoazního čechoslovakismu
Variant title
Theorie und Ziele der Ideologie des Tschechoslowakentums
Author: Kolejka, Josef
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1986, vol. 35, iss. C33, pp. [33]-41
Extent
[33]-41
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language