Příspěvek k problematice pečetí johanitských generálních převorů ve 14. a 15. století

Variant title
Beitrag zur Problematik der Siegel der Generalprioren des Johanniterordens im 14. und 15. Jahrhundert
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2001, vol. 48, iss. C46, pp. [41]-66
Extent
[41]-66
  • ISSN
    0231-7710
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Po str. 48 následují obr. přílohy I-VII.
Document