Jirečkovy cestopisy jako zdroj poznání dějin Jihoslovanů

Variant title
Путевые записки Константина Иречека как источник познания истории южных славян
Author: Dorovský, Ivan
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1982, vol. 31, iss. C29, pp. [49]-55
Extent
[49]-55
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document