Stav a struktura obyvatel na panství Sovinec ve světle soupisu daně z hlavy pro rok 1691

Variant title
Der Zustand und die Struktur der Bevölkerung auf der Herrschaft Eulenberg im Licht des Kopfsteuerverzeichnisses aus dem J. 1691
Author: Háza, Zdeněk
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1994, vol. 43, iss. C41, pp. [55]-72
Extent
[55]-72
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document