Havlíčkovy Obrazy z Rus očima švýcarské rusistiky

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2006, vol. 55, iss. X9, pp. 341-342
Extent
341-342
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document