Komparatistika a národní diskurs

Author: Zelenka, Miloš
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2002, vol. 51, iss. X5, pp. [133]-134
Extent
[133]-134
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Bakuła, Bogusław. Historia i komparatystyka: szkice o literaturze i kulturze Europy Środkowo-Wschodniej XX wieku. Poznań: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2003. 188 s. Biblioteka literacka "Poznańskich Studiów Polonistycznych", ISSN 1427-9118; tom 31. ISBN 83-88176-17-X.
Document