Na vítané návštěvě v duchovní krajině ruské literatury

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 173-175
Extent
173-175
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Pospíšil, Ivo. Ruský román znovu navštívený: historie, uzlové body vývoje, teorie a mezinárodní souvislosti: od počátků k výhledu do současnosti. V Brně: Nadace Universitas, 2005. 209 s. Scientia. ISBN 80-7204-423-0.
Document