Příspěvek k intimitě v nejnovější polské próze

Author: Pavera, Libor
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2007, vol. 56, iss. X10, pp. 184-185
Extent
184-185
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Nęcka, Agnieszka. Granice przyzwoitości: doświadczanie intymności w polskiej prozie najnowszej. Katowice: Agencja Artystyczna Para, 2006. 192 s. ISBN 83-60743-00-2.
Document