Slovník polských spisovatelů : (v režii Ústavu slavistiky FF MU)

Author: Dohnal, Josef
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2001, vol. 50, iss. X4, pp. 136
Extent
136
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Slovník polských spisovatelů. Zpracoval kolektiv autorů pod vedením Ludvíka Štěpána. 1. vyd. Praha: Libri, 2000. 555 s. ISBN 80-7277-005-5.
Document