Shrnující i bližší pohledy na literaturu

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2004, vol. 53, iss. X7, pp. 144-145
Extent
144-145
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document