Invence a problémy: literárněvědná terminologie

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2000, vol. 49, iss. X3, pp. 129-130
Extent
129-130
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document