Žánrový charakter Kalinčiakovej novelistiky : (romantická historická novela)

Author: Hvišč, Jozef
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. [71]-79
Extent
[71]-79
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Document