O tvůrcích spjatých s Olomoucí

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 208
Extent
208
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Všetička, František. Olomouc literární. V Olomouci: Votobia, 2002. 253 s. ISBN 80-7198-523-6.
Document