Odvaha předvýzkumu (druhý pokus)

Author: Cigánek, Jan
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 203
Extent
203
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Mikulášek, Alexej a kol. Literatura s hvězdou Davidovou: slovníková příručka k dějinám česko-židovských a česko-židovsko-německých literárních vztahů 19. a 20. století. 2. Praha: Votobia, 2002. 309 s. ISBN 80-7220-082-8.
Document