Sociologie literatury Karla Krejčího

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 192-194
Extent
192-194
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Krejčí, Karel. Sociologie literatury. Editoři Ivo Pospíšil, Miloš Zelenka. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 124 s. ISBN 80-210-2759-2.
Document