Pochwała niezależności myśli, czyli, Szkic do portretu Juliana Kornhausera (w dwudziestopięciolecie Jego pracy naukowej i trzydziestolecie krytyczno-literackiej)

Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. [93]-100
Extent
[93]-100
  • ISSN
    1212-1509
Type: Article
Language
Polish
License: Not specified license
Document