Česká literatura v Americe

Author: Zelenka, Miloš
Source document: Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 186-187
Extent
186-187
  • ISSN
    1212-1509
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Papoušek, Vladimír. Česká literatura v Chicagu: literární tvorba Čechoameričanů v letech 1880-1939. Olomouc: Votobia, 2001. 204 s. ISBN 80-7198-527-9.
Document