Genologie dnes : soubory studií z Prešova

Title: Genologie dnes : soubory studií z Prešova
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Slavica litteraria. 2010, vol. 13, iss. 1-2, pp. 130-131
Extent
130-131
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Genologické a medziliterárne štúdie 1: súčasť riešenia grantového projektu VEGA 1/0025/09. Zostavila: Viera Žemberová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. 164 s. Acta Facultultatis Philosophicae Prešoviensis; 249/331; Literárnovedný zborník; 29. ISBN 978-80-8068-996-4.
Genologické a medziliterárne štúdie: priesečníky umenia a vedy. Zostavila: Viera Žemberová. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity, 2009. 481 s. Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis; 188/270. Literárnovedný zborník; 22. ISBN 978-80-8068-964-3.