[Vachek, Josef. Prolegomena k dějinám Pražské školy jazykovědné (Prolegomena to the history of the Prague School of Linguistics)]