Chtějí se rodiče učit? Rodinné a rodičovské vzdělávání očima potenciálních účastníků

Variant title
Do parents want to learn? Family and parent education in view of its potential participants
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2007, vol. 55, iss. U12, pp. [79]-92
Extent
[79]-92
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Tento příspěvek je jedním z výstupů týmového výzkumného projektu zaměřeného na vzdělávání dospělých, který je v současnosti řešen na půdě Ústavu pedagogických věd FF MU, a tematizuje rodičovské vzdělávání jako jednu z dílčích oblastí vzdělávání dospělých. Jeho jádrem je empirické kvalitativní šetření zaměřené na otázku, jak čeští rodiče vnímají rodinné a rodičovské vzdělávání a zda vyjadřují v této oblasti nějaké specifické vzdělávací potřeby. Nejde přitom o první ohledávání tématu, neboť kvalitativní šetření, které je zde prezentováno, navazuje na výsledky šetření kvantitativního, jež bylo jako dotazníkový survey reprezentativní na populaci dospělých v České republice realizováno v rámci zastřešujícího projektu v roce 2005.
Summary language
Document