The teaching of civics and citizenship in Poland from historical perspective (16th - 20th cent.)

Variant title
Výuka občanské výchovy a občanství v Polsku v historické perspektivě (16.-20. století)
Contributor
Filipová, Marie (Other)
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1998, vol. 46, iss. U2, pp. [129]-138
Extent
[129]-138
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Document