Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku

Title: Vzdělávání dospělých v předseniorském a v seniorském věku
Variant title
Adult education in pre-senior and senior age
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. [79]-99
Extent
[79]-99
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Note
  • Výzkum pro tento článek byl financován grantem Ministerstva práce a sociálních věcí Moderní společnost a její proměny, číslo projektu 1J 017/04–DP2, název projektu Vzdělávání dospělých v různých fázích životního cyklu: priority, příležitosti a možnosti rozvoje.