K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn

Title: K transformaci středního školství a proměně maturity v letech 1918-1938 : přehled nejdůležitějších koncepcí, návrhů a změn
Variant title
On the transformation of the secondary education and the alterations of the leaving examination between 1918 and 1938 : an outline of the most important concepts, proposals, and changes
Author: Skutil, Martin
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [155]-159
Extent
[155]-159
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language