Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky

Title: Inovace v práci učitele : k teoretickému rámci problematiky
Variant title
Innovations in teaching : a theoretic framework
Author: Novotný, Petr
Source document: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. [101]-110
Extent
[101]-110
  • ISSN
    1211-6971
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Přestože jsou inovace a inovační procesy pojmy skloňovanými velmi často v souvislosti s diskusemi o transformaci a rozvoji škol a školských soustav (viz Lawton, 1997, Rýdl, 2003 aj.), díky jejich mnohovrstevnatosti a komplexnosti představují téma, které v laických ani odborných diskusích není vždy reflektováno v celé své složitosti. Podobně tomu je i v diskusích o tématu inovací v práci učitele. Cílem příspěvku je přispět k porozumění právě těmto inovacím. Proto autor příspěvku1 poukazuje na teoretický rámec inovací a inovačních procesů tak, jak je vnímán v diskurzu vtěleném do odborné literatury. Tento teoretický rámec autor užívá k vysvětlení podstaty inovační procesů v práci učitele.
Summary language
Note
  • Příspěvek je součástí teoretického rozpracování tematiky v rámci projektu Grantové agentury České republiky č. 406/02/P121.