Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. K, Řada germanisticko-anglistická 1984, vol. 33, iss. K6